Zamówienia o wartości do 30.000 euro


 1. Zamawiający:

  Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach

  Ul. Wolności 133

  42-460 Mierzęcice

 2. Zapraszamy do składania ofert na:

  Wymiana rynien i spustów nad garażami GZGWiK w Mierzęcicach metodą Victoria.

 3. Przedmiot zamówienia.

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z rozbiórką obróbek blacharskich

56 m

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm system Victoria

56 m

Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłych o śr. 90 mm system Victoria

12 m

Obróbki blacharskie z blach powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm pas nadrukowy 56x0,25

14 m2

 

 • Wszystkie niezbędne rzeczy, materiały i sprzęt do wykonania zamówienia dostarcza oferent.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 • Wykonawca przed przedstawieniem oferty przeprowadzi wizję lokalną.

 • Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia . W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków zamówienia w miejscu wykonania usługi.

 

 1. Opis przygotowania oferty.

  1. Oferta powinna być przygotowana pisemnie
   • opatrzona pieczątką firmową
   • posiadać datę sporządzenia
   • podpisana czytelnie przez wykonawcę
  2. Oferta musi być ważna przez okres 30 dni od dnia przesłania ich Zamawiającemu

  3. Osoba kontaktowa Dyrektor Jarosław Ciszewski 32 288-70-53

 2. Miejsce oraz termin składania oferty

  • Oferta powinna być przekazana pocztą elektroniczną na adres : gzgwik@mierzecice.pl lub osobiście/pocztą na adres siedziby Zamawiającego do dnia 23.02.2021.do godz 9.00

 3. Informacje dotyczące wyboru oferty

  • Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego planowane jest na dzień 25.02.2021, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone po godz 13.00 w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zakładu, na stronie internetowej  https://gzgwikmierzecice.bip.finn.pl

 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

  • Do 30 dni od podpisania zlecenia

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hyla
email: l.hyla@gzgwik.mierzecice.pl tel.:32 288 70 53
, w dniu:  15‑02‑2021 13:09:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hyla
email: l.hyla@gzgwik.mierzecice.pl tel.:32 288 70 53
, w dniu:  15‑02‑2021 13:09:28
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2021 09:46:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie